Zpracování osobních údajů a další informace

Zásady práce s osobními údaji z online poradny
1. Jednotlivé dotazy do online poradny jsou počítačem anonymizovány a zpracovávány anonymně. Klienti nemusí uvádět své skutečné jméno a příjmení, jediným povinným údajem je kontaktní email, na který poradci zodpoví položený dotaz.

2. Po 3 měsících jsou dotazy automaticky archivovány a jednotlivé případy v systému figurují pod přiřazenými ID kódy, které zná klient (generuje se mu automaticky v případě odpovědí) případně konkrétní poradce, který na kauzu zodpovídal.

3. Data jsou zpracovávána pouze statisticky (počet případů v daném období, tematická oblast), systém nezpracovává osobní údaje.

4. V rámci poradny platí etický kodex, který zakazuje zveřejňování osobních údajů, které by mohly vést k vypátrání totožnosti klientů.

5. Vybrané případy jsou po odstranění osobních údajů a údajů vedoucích k odhalení totožnosti klientů převáděny do modelů rizikového chování a jsou dále využívány v rámci prevence rizikového chování na internetu.

Kontakt
Poradnu provozuje:
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5, Olomouc, 77140

Kontaktní osoba: dr. Kamil Kopecký (kamil.kopecky@upol.cz)

Poradna primárně neprovozuje telefonickou poradenskou linku.


Zadej dotaz| Zásady zpracování osobních údajů| Kdo jsou poradci